Verwijderen Boomwortels

Vaak blijft er na het rooien/omwaaien,… van een boom nog een boomwortel zitten, dit wordt veelal als hinderlijk ervaren, deze verwijderen is een van onze specialiteiten. Wij frezen niet alleen voor eigen klanten wortels uit maar ook voor andere snoeibedrijven en aannemers
Afhankelijk van de latere bestemming van de ontgonnen plaats kan er geopteerd worden om de boomstronk te verwijderen.
Dit kan op twee manieren: door middel van het uitgraven of uitfrezen van de stobbe.

Naar gelang de hoeveelheid wortels , de locatie ,grootte boomgaten en nabestemming terrein kan er gekozen worden om ze uit te frezen met een stronkenfrees,( mini-stronkenfrees, frees op rupsen, frees op tractor) of uitgraven met een graafmachine.

kleine wortelfrees

Voor kleine boomstobben of boomstobben op moeilijk bereikbare plaatsen hebben we de jo beau. Dit is een kleine machine met hoge capaciteit, ze heeft slechts een doorgang van 76 cm nodig waardoor we door huizen kunnen gaan.
We kunnen maximaal tot 40 cm diep uitfrezen. De frees kan ook voorzien worden van bachen. Dit voorkomt beschadiging aan bijvoorbeeld veranda’s, auto’s en andere dingen in de omtrek.

 

Onze allrouder

Onze meest gangbare frees is onze Predator 75, deze heeft een hoog vermogen, is heel mobiel ( ze kan op aanhangwagen achter auto) en dankzij haar rupsonderstel maakt ze weinig schade.

De grote frees

Voor grote boomstobben of grote klussen hebben we de piranha frees gemonteerd op een trekker, deze kan zelfs de grootste stobben wegfrezen tot  80 cm diep.
Ook deze frees is voorzien van bachen

Uitgraven

Wanneer niet enkel de stobbe weg moet maar ook alle wortels wordt de boomstronk best uitgegraven. Zo blijft er niets achter en wordt de grond ook niet verontreinigd met houtsnippers. De stronk wordt nadien afgevoerd naar de afvalverwerking.