Bouwrijpmaken terreinen

Indien gewenst kunnen we ook terreinen bouwrijp maken, dit is in feite een combinatie van al onze activiteiten: vellen van bomen, verhakselen snoeiafval, eventueel verwijderen kleine gebouwen/constructies op het terrein, eventueel bosfrezen of afvoer (groen)afval, verwijderen van alle boomstobben en boomwortels ´╗┐en voorbereidende grondwerken.