Vellen van alle bomen

Vellen van bomen kan op verschillende manieren gebeuren, we kunnen ze machinaal rooien met een harvester (dit is een machine die grote hoeveelheden bomen zonder de hulp van mensen kan afzagen) deze kan enkel rendabel ingezet worden als er veel ruimte is en er grote hoeveelheden bomen dienen geveld te worden. Bijvoorbeeld bij bosontginning.

Indien dit niet van toepassing is verwijderen we de bomen zelf. Ook hierbij kunnen we verschillende methoden gebruiken.

Indien er maar sprake is van één boom of een klein aantal zagen we ze gewoon zelf om. Indien de boom(en) niet kunnen vallen proberen we ze zo efficiënt mogelijk af te breken. Dit kan bijvoorbeeld door erin te klimmen, met een hoogwerker of telescoopkraan.

Foto1Vellen Foto2Vellen Foto3Vellen

Foto4Vellen foto5Vellen foto6Vellen