Verwijderen Boomgaten

Afhankelijk van de latere bestemming van de ontgonnen plaats kan er geopteerd worden om de boomstronk te verwijderen.

Dit kan op twee manieren: uitgraven of uitfrezen.

Naar gelang de hoeveelheid, locatie of grootte kan er gekozen worden om ze uit te frezen met een stronkenfrees, stronkenfrees op tractor of graafmachine of uitgraven met een graafmachine.