Frezen en Klepelen

Bosfrezen en klepelen wordt vooral gedaan bij opschoning van bossen en bouwrijpmaken van terreinen.

Takken tot ca 20cm kunnen kapot geklepeld worden en nadien in de grond gefreesd worden zodat er een mooi teelbed overblijft.